Geodeetilised tööd

robin-spielmann-591331-unsplash.jpg

Geodeetilised alusplaanid

Maa-alade geodeetiline mõõdistamine ja alusplaanide koostamine

robin-spielmann-5913311-unsplash.jpg

Teostus-mõõdistused

Teostusmõõdistamised teeme koostöös ehitaja ja projekteerijaga ning tööde teostamise aja valime lähtudes ehitustööde teostamise graafikutest.

robin-spielmann-5913312-unsplash.jpg

Märkimistööd

Hoone telgede, kommunikatsioonitrasside paiknemiste, ruumides seadmete paiknemiste, kruntide piiride jms maha märkimine

robin-spielmann-5913312-unsplash.jpg

Katastritööd

Maaomandi piiride, pindala ja maaomandi kasutamise kitsendusinfo määramiseks ning selgitamiseks/täpsustamiseks ja maaomandi fikseerimiseks riigi maakatastri maaregistris

robin-spielmann-591331-unsplash.jpg

Hoone mõõdistamine

Koostame hoonete ja rajatiste   mõõdistustöid

robin-spielmann-5913311-unsplash.jpg

Ehitus-geodeesia

Erinevate ehituste geodeetiline teenindamine – märkimistööd, teostusmõõdistused, teostusjoonised jne

MEIST

Tegutseme aastast 1997. 
Teostame geodeetilisi mõõdistus.- ja märkimistöid ning teostusmõõdistusi ehitustel. Mõõdame ja koostame geodeetilisi alusplaane.  Meie kasutuses on kolm Trimble mõõduseadmete komplekti.
Tehnoloogiad

Oleme nimetatud tegevusaladel tegutsenud 23 aastat ning omame vajalikke litsentse, bürootehnikat ja kaasaegset riistvara.

Litsentsid

Majandustegevuse register EEG000185