Geodeetilised tööd

robin-spielmann-591331-unsplash.jpg

Geodeetilised alusplaanid

Maa-alade geodeetiline mõõdistamine ja alusplaanide koostamine

robin-spielmann-5913311-unsplash.jpg

Teostus-mõõdistused

Teostusmõõdistamised teeme koostöös ehitaja ja projekteerijaga ning tööde teostamise aja valime lähtudes ehitustööde teostamise graafikutest.

robin-spielmann-5913312-unsplash.jpg

Märkimistööd

Hoone telgede, kommunikatsioonitrasside paiknemiste, ruumides seadmete paiknemiste, kruntide piiride jms maha märkimine

robin-spielmann-5913312-unsplash.jpg

Katastritööd

Maaomandi piiride, pindala ja maaomandi kasutamise kitsendusinfo määramiseks ning selgitamiseks/täpsustamiseks ja maaomandi fikseerimiseks riigi maakatastri maaregistris

robin-spielmann-591331-unsplash.jpg

Hoone mõõdistamine

Koostame hoonete ja rajatiste   mõõdistustöid

robin-spielmann-5913311-unsplash.jpg

Ehitus-geodeesia

Erinevate ehituste geodeetiline teenindamine – märkimistööd, teostusmõõdistused, teostusjoonised jne

MEIST

Tegutseme aastast 1997. Anname oma panuse Eesti tulevikukuvandi kujundamisel läbi insenervaldkonna teenuste ja läbi arhitekti mõtte. Idee teostamisel tagab edu teadlik lähenemine ja läbimõeldud tegevusplaan eesmärkide saavutamisel. Idee kujundusest kuni ehitise kasutusloani, planeerides ja luues puhast ning kvaliteetset elukeskkonda.
 
Meie missiooniks on pakkuda tellijale kõike, mida ühe maatükiga paberil ette saab võtta, luues ja planeerides  puhast ning kvaliteetset elukeskkonda – alates unistuste visualisatsioonist kuni ehitise kasutusloani.
Tehnoloogiad

Oleme nimetatud tegevusaladel tegutsenud 23 aastat ning omame vajalikke litsentse, bürootehnikat ja kaasaegset riistvara.

Litsentsid

* Maakorraldustööd 591 MA-k, 28.02.2011
* Geodeetilised ja kartograafilised tööd 683 MA, 17.09.2009 – 30.09.2014
* Maaparanduse uurimistööd (MU) MATER reg. nr MU0164-00, 02.10.2009
* Ehitusgeodeetilised tööd MTR-i reg. nr EEG000185, 21.08.2009