Piirimärkide taastamine

Majandustegevuse käigus võivad piirimärgid hävineda ja tekitada piirinaabrite vahel ebameeldivaid probleeme. Piirimärkide taastamiseks kogutakse info puuduva piiripunkti kohta ja teostatakse vajalikud mõõdistused ja märkimistööd. Looduses tähistatakse piiripunkt nõuetekohase piiritähisega ja Tellija soovi korral rajatakse ka piirikupits. Piiritähise taastamisel on vajalik koostada piiriprotokoll.