Teostusmõõdistused

Teeme Tellija poolt teostatavatele ehitustele geodeetilisi teostusmõõdistamisi, sealhulgas erinevate kommunikatsioonide: nagu side, elekter, vesi, kanalisatsioon, gaas, soojavarustus ja üldehituse (hoonete, teede, aedade jms) teostusmõõdistamisi. Teostusmõõdistamised teeme koostöös ehitaja ja projekteerijaga ning tööde teostamise aja valime lähtudes ehitustööde teostamise graafikutest.