Katastriüksuse jagamine

Kinnisasja omaniku soovil jagatakse kinnisasi selle olemust rikkumata kaheks või enamaks kinnisasjaks. Kanne kinnisasja jagamise kohta kinnistusraamatus, mille tulemusena registreeritakse iga osa eraldi kinnisasjana, tehakse omaniku poolse notariaalse avalduse alusel. Kui kinnistu koosneb reaalosadena erinevatest katastriüksustest ja soovitakse jagada seda reaalosa kaheks või enamaks iseseisvaks kinnistuks, siis on vajalik teostada katastrimõõdistamine, mille tulemusena esmalt registreeritakse selle katastriüksuse jagamine riigi maaregistris.