Katastritööd

Teostame kõiki katastrimõõdistamisi, mis on vajalikud maa registreerimiseks või registriandmete muutmiseks riigi maaregistris. Omame vastavat kogemust maareformi algusaastatest ja mõõdistustöödel ning vormistamisel kasutame kaasaegseid tehnoloogiaid