Geodeetilised alusplaanid

Teostame maa-alade geodeetilist mõõdistamist ja alusplaanide koostamist projekteerimiseks, planeeringute koostamiseks jms. Geodeetilised alusplaanid vormistatakse vastavalt tellija soovile mõõtkavas M 1:200 – 1:2000. Tööde teostamisel lähtume Tellija vajadustest ning geodeetilistele töödele ja geodeetilistele alusplaanidele esitatavatest nõuetest.