Märkimistööd

Geodeetiliste märkimistöödena on võimalik meilt tellida hoone telgede, kommunikatsioonitrasside paiknemiste, ruumides seadmete paiknemiste, kruntide piiride jms maha märkimist. Märkimistööde teostamise kohta koostame vastavasisulise akti või aruande.