Kinnisasja kasutuskord

Alati ei ole kinnisasi jagatav erinevateks reaalosadeks, kuid omanikud siiski kasutavad erinevaid osi neile kuuluvast kinnistust. Kinnisasja juurde, olgu ta siis kaasomandi osa või eraldi korteriomand, kuulub üldkasutatav kui ka eraldi iga omaniku poolt kasutatav osa hoonest või maast. Sellise kasutusõiguse määramiseks ja fikseerimiseks on võimalik poolte kokkuleppel koostada kinnisasja kasutuskord. Selleks piiritletakse plaanil või ka looduses kaasomanike poolt kasutatavad alad ja koostatakse vastavasisuline kirjalik lepe. Selline kasutuskord ei pea lähtuma maakorralduslikest nõuetest ja seda on võimalik kanda ka omanike notariaalse avalduse alusel kinnistusraamatusse.