Hoonete mõõdistamine

Teostame valminud ehitiste ehitusregistris registreerimiseks vajalikke kontrollmõõdistusi  ning koostame ehitusprojektide korrektuurdokumentatsiooni, digitaliseerime olemasolevaid plaane.