Geodeetilised tööd

robin-spielmann-591331-unsplash.jpg

Geodeetilised alusplaanid

Maa-alade geodeetiline mõõdistamine ja alusplaanide koostamine

robin-spielmann-5913311-unsplash.jpg

Teostus-mõõdistused

Teostusmõõdistamised teeme koostöös ehitaja ja projekteerijaga ning tööde teostamise aja valime lähtudes ehitustööde teostamise graafikutest.

robin-spielmann-5913312-unsplash.jpg

Märkimistööd

Hoone telgede, kommunikatsioonitrasside paiknemiste, ruumides seadmete paiknemiste, kruntide piiride jms maha märkimine

robin-spielmann-5913312-unsplash.jpg

Katastritööd

Maaomandi piiride, pindala ja maaomandi kasutamise kitsendusinfo määramiseks ning selgitamiseks/täpsustamiseks ja maaomandi fikseerimiseks riigi maakatastri maaregistris

robin-spielmann-591331-unsplash.jpg

Hoone mõõdistamine

Koostame hoonete ja rajatiste inventariseerimise jooniseid ja mõõdistustöid

robin-spielmann-5913311-unsplash.jpg

Ehitus-geodeesia

Erinevate ehituste geodeetiline teenindamine – märkimistööd, teostusmõõdistused, teostusjoonised jne